изигравам

изигравам
гл. - измамвам, излъгвам, мамя, лъжа, заблуждавам, хитрувам, изхитрявам, надлъгвам, надигравам, надхитрявам, дяволувам, играя на въже
гл. - доигравам, свършвам играта, изпълнявам си задачата
гл. - проигравам, изтървам, пропущам
гл. - надхитрям, служа си с измама, постъпвам нечестно
гл. - използувам, експлоатирам, изтръгвам, извличам
гл. - изхитрям

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • дяволувам — гл. хитрувам, изхитрявам се, лъжа, играя, изигравам, мамя, измамвам, преструвам се, симулирам …   Български синонимен речник

  • експлоатирам — гл. стопанисвам, обработвам, работя, разработвам гл. използвам, извличам печалба гл. завеждам, ръководя, управлявам, командувам гл. използувам, изигравам, изтръгвам, извличам …   Български синонимен речник

  • заблуждавам — гл. подлъгвам, подмамвам, излъгвам, измамвам, мамя, лъжа, подвеждам, въвеждам в заблуждение, хвърлям прах в очите, забърквам, изигравам гл. използувам …   Български синонимен речник

  • залъгвам — гл. лъжа, прилъгвам, заблуждавам, подмамвам, излъгвам, подвеждам, мамя, изигравам, забърквам, записвам, замазвам очите, замайвам, приспивам гл. забавлявам, занимавам, развличам, разсейвам гл. придумвам …   Български синонимен речник

  • играя — гл. скачам, тичам, подскачам, заигравам се, разигравам се гл. забавлявам се, развличам се гл. поигравам, танцувам гл. изпълнявам роля гл. проигравам, пропускам, загубвам гл. изигравам, измамвам, подлъгвам, излъгвам, мамя …   Български синонимен речник

  • играя на въже — словосъч. лавирам, извъртам, хитрувам, изигравам, дяволувам, усуквам го, отмятам се, не съм сигурен, мамя, лъжа, измамвам, излъгвам …   Български синонимен речник

  • играя си — словосъч. забавлявам се, развличам се, шегувам се, подигравам се словосъч. отнасям се несериозно словосъч. мамя, подлъгвам, измамвам, изигравам, лъжа …   Български синонимен речник

  • извличам — гл. изваждам, изтеглям, измъквам, издърпвам, изтръгвам, изскубвам, мъкна, тегля, вадя гл. добивам, получавам, отделям, печеля, спечелвам гл. екстрахирам, капя, изпущам гл. използувам, експлоатирам, изигравам гл. предизвиквам, разкривам гл …   Български синонимен речник

  • излъгвам — гл. лъжа, мамя, измамвам, подлъгвам, подмамвам, заблуждавам, изхитрям, надхитрям, изигравам, примамвам, подвеждам гл. излъстявам, прелъстявам гл. подхлъзвам …   Български синонимен речник

  • измамвам — гл. лъжа, излъгвам, подлъгвам, прилъгвам, изигравам, изхитрям, надхитрям, заблуждавам, държа в заблуда, привличам, подмамвам, примамвам, мамя, баламосвам, пращам за зелен хайвер гл. съблазнявам, изкушавам, прелъстявам, излъстявам, пленявам гл.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”